Elementul cel mai important al Pieţei Traian este Biserica Sârbească, cu hramul Sf. Gheorghe. A fost construită în stil baroc, între 1745-1755, iar în anul 1890 turnul a fost supraînălţat. Pe exterior, deasupra intrării, se află o pictură a Sf. Gheorghe în luptă cu balaurul. Clădirea alăturată bisericii, frumos decorată în stil Second Empire, este Casa Comunităţii Sârbe din Fabric, proprietate a parohiei ortodoxe sârbe.Abia spre sfârşitul secolului al XIX-lea, Piaţa Traian s-a schimbat radical, dobândind aspectul actual.

Este utilă această pagină?