Opera și Teatrele de Stat
Denumirea oficială a clădirii monumentale din Piața Victoriei este Palatul Culturii. Clădirea adăpostește Opera Națională Română, Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely. 

Din balconul Operei, Timişoara a fost declarată “primul oraş liber din România” la 20.12.1989, teatrul fiind simbolic legat şi de prăbuşirea ultimei dictaturi din România din sec. al XX-lea.

Opera

Ansamblul „Teatrul Franz Joseph” a fost construit între 1872 - 1875, în stil eclectic istoricist.  Conținea şi hotelul „Kronprinz Rudolf, „reduta” (sala de dans şi de festivităţi), un restaurant şi o cafenea.

A fost construit de arhitecții Fellner şi Helmer, cea mai mare firmă de proiectat teatre din acel timp. Clădirea a fost afectată de incendii, în 1880 și 1920. 

Arhitectul Duliu Marcu s-a ocupat de reconstrucția clădirii, în perioadele 1923 – 1928 (mai ales interiorul) și 1934 – 1936 (faţada principală). Faţada principală a fost modificată fundamental, prin construirea unui arc uriaş în stil modern. Cele trei arcade de la etajul I au fost înlocuite cu 3 arcade în stil neobizantin. În 2003 suprafeţele laterale ale faţadei principale și-au recăpătat înfăţişarea iniţială. Plăcile de travertin de pe fațada principală au  fost înlocuite în anul 2021. 

Este utilă această pagină?