Cartierul Cetate este dintotdeauna centrul cultural și administrativ al oraşului. Cu peste opt secole în urmă, aici a apărut o cetate, de la care a pornit dezvoltarea Timişoarei. Regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, și-a stabilit reședința la Timișoara (1316 - 1323), într-un castel construit la ordinul său. În acele timpuri, cetatea și regiunea din jurul ei făceau parte din Regatul Ungariei. 

În secolul al XV-lea, fostul castel regal a ajuns în proprietatea lui Iancu de Hunedoara, guvernator și regent al Ungariei. La ordinul acestuia, clădirea a fost restaurată și extinsă, după un puternic cutremur de pământ (1443); de altfel, întreaga cetate a trebuit reparată după acest seism. 

În anul 1552, cetatea Timişoarei a intrat în stăpânirea Imperiului Otoman, iar în 1716 trupele imperiale austriece, aflate sub conducerea prinţului Eugeniu de Savoya, reuşesc să cucerească oraşul.

Cetatea veche a fost demolată şi s-a construit o cetate nouă, în stil Pagan, precursor al stilului Vauban. Cetatea nouă cuprindea nouă bastioane dispuse în formă de stea și trei centuri de fortificații, între care erau șanțuri cu apă. 

La adăpostul zidurilor, s-a dezvoltat oraşul interior, cu un sistem rectangular de străzi, foarte modern pentru acea vreme. Acest sistem se păstrează şi astăzi, aproape în întregime, în ciuda faptului că zidurile de apărare ale oraşului au fost demolate, după 1892.

Cetatea a fost asediată de revoluționarii maghiari în anul 1849, timp de 102 zile, fără succes. Totuși, castelul și cetatea au fost afectate de bombardamente și au fost necesare lucrări de reparații importante.

În cartierul Cetate, mai ales în Piaţa Unirii şi în Piaţa Libertăţii, se pot admira astăzi numeroase clădiri în stil baroc, datând din secolul al XVIII-lea.

La începutul secolului al XX-lea, odată cu demolarea fortificaţiilor, s-au adăugat numeroase clădiri în stilul 1900 (numit și Art  Nouveau sau Secession. Palatele construite atunci, de o mare eleganţă şi valoare arhitecturală, domină Piaţa Victoriei. Acest ansamblu urban este tipic pentru anii 1900 la nivel european. 

În centrul oraşului se regăsesc şi clădiri monumentale cu elemente neoromâneşti, apărute în perioada interbelică, ce sporesc efectul vizual al zonei. Astfel, Cartierul Cetate reuneşte monumente istorice într-o combinaţie fascinantă şi originală. 

 

Este utilă această pagină?