În 1752 - casa aparţinea judelui urban Anton Seltmann. Se pare că de atunci funcţiona şi ospătăria şi hanul „La Trompetist”, conduse de un fost trompetist militar, hotel şi restaurant în sec. al XIX-lea.

Reconstruit şi supraetajat la sfârşitul sec. al XIX-lea. În prezent, clădirea are locuinţe la etaj, iar la parter e deschis un restaurant.

Stil architectural actual: eclectic istoricist. Ferestrele sunt încadrate de pilaştri clasicişti, ionici la etajul I şi corintici la etajul II, şi încoronate de decoraţiuni neobaroce la partea superioară.

Se povesteşte că împăratul Francisc al II-lea a poposit în 1817 la acest hotel. Tatăl poetului Nikolaus Lenau şi-ar fi cheltuit o parte din avere în acest hotel. Între 7 şi 8 martie 1866, aici a locuit domnitorul Alexandru Ioan Cuza, aşteptând să ia trenul pentru a putea pleca în exil, spre Europa Centrală.

Este utilă această pagină?