Sinagoga din Fabric este una din cele trei sinagogi ale Timişoarei. A fost construită între 1897 şi 1899.  Arhitectul  clădirii a fost renumitul arhitect Lipot Baumhorn, cel  mai solicitat arhitect de sinagogi din Ungaria, iar constructor Josef Kremer. Sinagoga necesită reparaţii şi în prezent este închisă. A fost dată în administraţie primăriei, care intenţionează renovarea ei şi transformarea  într-un spaţiu cultural.

Este utilă această pagină?