Timișoara Art Nouveau

Situată în vestul României, Timișoara este unul dintre cele mai mari orașe ale țării –  centru cultural, universitar și economic – un oraș cosmopolit, multietnic și multicultural, descris adeseori ca vibrant, inovator și orientat către viitor.

Dezvoltată începând cu anii 1300, în timpul Regatului Maghiar, Timișoara a devenit parte a Imperiului Otoman începând cu 1552, iar din 1716 parte a Imperiului Austriac. Începând cu secolul XVII, cu câteva excepții, clădirile și fortificațiile din lemn ale orașului medieval au fost înlocuite de clădiri de cărămidă în stil baroc și un elaborat sistem de fortificare bastionar.

La începutul anilor 1900, odată cu defortificarea orașului, încep să apară clădiri în stilul caracteristic acelor ani – curentul Art Nouveau, Secession –  acestea fiind construite mai ales pe locul ocupat de fortificațiile orașului și pe spațiul de protecție din jurul cetății, care a devenit viabil pentru construcții. 

345102c0 4b16 4ed7 B626 76da50e99fcf

Stilul anilor 1900. La Timișoara, arhitectura anilor 1900 se dezvoltă mai ales sub influența Budapestei și a Vienei. Se construiesc foarte multe clădiri noi într-un timp foarte scurt. Atât comanditarii cât și arhitecții sunt deschiși către ultimele tendințe în ceea ce privește arhitectura clădirilor.  Stilul Art Nouveau, cu variantele sale regionale Secession la Viene, respectiv Szecesszió la Budapesta câștigă tot mai mult teren.

Noul stil ajunge să fie folosit pentru aproape toate tipurile de clădiri: publice, de apartamente, case sau vile individuale, clădiri industriale . În evoluția curentului se pot observa două etape stilistice.

Perioada de început. Primele manifestări ale noului stil apar ca elemente de decorație ale clădirilor în stil eclectic de la sfârșitul anilor 1890. În perioada de început, structura clădirilor este aceeași, iar elementele specifice anilor 1900 sunt prezente în decorația fațadelor și a elementelor de feronerie. Predomină elementele fitomorfe și zoomorfe. Decorațiile sunt aplicate din abundență.

Perioada matură. În jurul anilor 1910, comanditarii și arhitecții noilor clădiri își asumă tot mai mult noul stil. Apar clădiri unde morfologia structurală tipică este cea care dă caracterul clădirii. Decorațiile sunt geometrizate, simplificate și tot mai reduse.

18c2347b 43f8 4811 Ad71 466330837512

ART NOUVEAU ÎN CARTIERE

Între începutul secolului și Primul Război mondial se construiesc foarte multe clădiri, conturându-se câteva areale în oraș, unde acestea se concentrează.

Cartierul Cetate. În cartierul Cetate, noul stil se manifestă prin modificarea fațadelor vechilor clădiri (Palatul Episcopiei Ortodoxe Sîrbești), dar și prin demolarea unor clădiri de sec XVIII și înlocuirea lor cu construcții noi (Palatele Bruck, Emmer, Galgon etc). Un caz special este construirea clădirilor din actuala Piața Victoriei, pe atunci bulevard. Clădirile din piață formează un ansamblu unitar de clădiri monumentale în stilul anilor 1900 și aici pot fi văzute Palatele Lloyd, Nouhausz, Merbl, Dauerbach, Hilt, Széchenyi, Loffler.

8934f855 Cc0b 46f6 85a4 5ab3023a58a6 (4)

Cartierul Fabric. Ridicarea interdicției de construire în zona de protecție a cetății a dus la apariția unui front de clădiri realizate preponderent în stilul anilor 1900, vizavi de Parcul Regina Maria, unde se găsesc Palatele Anhauer, Karl Kunz, Neptun. În piețele Romanilor și Traian, dar și în imprejurimile lor, apar clădiri de raport cu două etaje care înlocuiesc mai vechile clădiri modeste - Palatele Ștefania, Rona, Mercur, Nagele.

Cartierul Elisabetin. Dezvoltat inițial ca o suburbie cu caracter rural, locuită mai ales de grădinari, cartierul cunoaște o dezvoltare urbanistică remarcabilă la începutul anilor 1900. Se construiesc aici atât case de locuit, cât și palate de raport. Un ansamblu unitar se află în jurul Parcului Gheorghe Doja , unde pot fi văzute casele Nikolin, Hartlauer, Vertes.

Cartierul Iosefin. Portul orașului, calea ferată și relocarea unei părți a industriei din cartierul Fabric aici, au dus la o dezvoltare fulminantă a cartierului la începutul anilor 1900. Pe splaiul Tudor Vladimirescu s-a construit un frumos aliniament în stilul anilor 1900 reprezentat de clădirile Schnurer, Balonesku, Hanecker, iar la intersecția bulevardelor Carol și Maniu un ansamblu de clădiri monumentale foarte reușite este reprezentat de palatele Bruck, Pisica, Schott, Csermak.

Pentru informații despre tururile ghidate, puteți contacta Infocentrul Turistic Timișoara, email: infoturism@primariatm.ro sau Breasla Ghizilor Timișoara, email: breaslaghizilor@gmail.com 

Material realizat de Asociația pentru Promovarea Timișoarei.

Este utilă această pagină?